Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Filtergrond


Filtergrond (ook wel bekend als wadigrond of wadizand) wordt gebruikt voor de bovenste laag van een wadi en heeft een bufferende en zuiverende werking voordat het water in de ondergrond kan filtereren. Een wadi is een tijdelijk opslagsysteem voor hemelwater, waarbij het water zoveel mogelijk in de bodem afgevoerd wordt.

Filtergrond ook wel wadigrond genoemd
Filtergrond is waterdoorlatend zand met een vrij laag organische stof gehalte.

Specificaties Filtergrond:
De specificaties staan vermeld in onderstaande tabel:
Organische stof2 - 3 %
M50200-300 mu
Leem (fractie: 0 - 53 µm)< 5 %
Lutum (fractie: 0 - 2 µm)< 1 %
pH4,5 - 6,5
EC (geleidbaarheid)E.C. < 1,5 mS/cm (bij 25 °C)
Herbevochtigingvochtopname binnen 10 minuten
Filtergrond is homogeen samengesteld en is vrij van verontreinigingen zoals, puin, asfalt, ijzer, hout en onkruidarm.

Filtergrond Milieuaspecten:
Voldoet aan eisen schone grond (achtergrondwaarde) volgens het besluit bodemkwaliteit en wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat protocol 9335-1.

Toepassing:
Filtergrond is goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen. Filtergrond wordt gebruikt voor het volgende:
  • toplaag in een wadi;
  • grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur;